Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 27 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Onverenigbaarheid rechterschap met lidmaatschap Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement (36.243)

- T03735

Toezegging Brief over aanpassing aantal advocaten-generaal (36.435 VI)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en T03735 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren