Kleurrijke ontmoetingen in het Caribisch deel van het KoninkrijkVan 9 tot en met 19 februari bezocht de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Deelnemende senatoren kregen uiteenlopende projecten te zien op het gebied van onderwijs, economische ontwikkeling, toerisme, zorg en watermanagement. Ze spraken met betrokkenen over diverse thema’s; van slavernijverleden tot jeugdzorg, van het lokale bedrijfsleven tot migratieproblematiek.

Het werkbezoek werd zowel door de delegatie als de ontvangende partijen als zeer positief ervaren, zegt senator Rian Vogels (VVD): ‘De vele gesprekken die we voerden met inspirerende mensen van Sint Eustatius, Saba, Sint Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao voeden het historische besef dat ons Koninkrijk zoveel meer is dan Nederland alleen. Dit heeft voor mij weer bevestigd hoe kleurrijk ons Koninkrijk is, in al zijn facetten.’


Impressie werkbezoek per eiland

De delegatie bezocht op Sint Eustatius Fort Oranje en ander belangrijk cultureel erfgoed. Daarnaast kregen ze uitleg over de uitbreiding en modernisering van de haven van het eiland. De senatoren ontmoetten verder diverse docenten en mensen uit het schoolbestuur. Op Saba was er een rondetafelgesprek met leden van het bestuurscollege en de eilandsraad. Daarnaast werden het sociale woningbouwproject Under the Hill en The Spot Youth Center bezocht. Op Sint Maarten was er veel aandacht voor de wederopbouw na orkaan Irma. Senatoren bezochten diverse projecten ter verbetering van afvalverwerking, het herstel van sociale woningbouw en scholen. De delegatie voerde op Sint Maarten gesprekken met vertegenwoordigers van politie, justitie, douane en de gevangenis. Tot slot ontmoetten de leden vertegenwoordigers van een aantal ngo’s.

Met de Gouverneur, minister-president en de ministerraad van Aruba bespraken de senatoren de actuele ontwikkelingen in Aruba, waaronder de financiële en economische situatie van het eiland. De delegatie sprak verder met vertegenwoordigers van de katholieke, protestantse, joodse en islamitische gemeenschap en bracht een bezoek aan een mbo-opleiding en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Op Bonaire was tijd ingeruimd voor een dialoog met werkgevers, de vakbond en de Kamer van Koophandel over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het sociaal minimum. Daarnaast spraken de senatoren met het bestuurscollege en de eilandsraad. Zij besteden in het kader van uitvoerbaarheid ook aandacht aan de kustontwikkeling: de senatoren voeren langs de kust terwijl ze meer leerden over het beheer van Bonaires nationale maritieme park. Bij water- en energiebedrijf WEB Bonaire kregen de leden informatie over investeringen in hernieuwbare energiebronnen en kregen ze een installatie te zien die zeewater in een paar minuten kon omzetten in drinkwater.

De reis eindigde op Curaçao, waar het Tula Monument werd bezocht, dat herinnert aan de grote slavenopstand van 17 augustus 1795. Op deze locatie is stilgestaan bij het slavernijverleden. De senatoren bezochten verder de nieuwe, duurzaam ontwikkelde woonwijk Wechi en gezondheidskliniek Salu pa Tur, waar ‘ongedocumenteerden’ gratis gezondheidszorg ontvangen. De raffinaderij op Curaçao was een ander belangrijk onderdeel van het bezoek; hier kregen senatoren uitleg over de herontwikkeling van de raffinaderij. De delegatie werd op Curaçao ontvangen door de Gouverneur en ging in gesprek met de ministerraad. Er werd stilgestaan bij de financiële klem die de landsregering ervaart: de rentelasten over uitstaande leningen zijn hoog, noodzakelijke hervormingen kosten geld en tegelijkertijd bestaat er de wens om de staatsschuld te verkleinen. Afgesloten werd met een werkbezoek aan Defensie en aan de Kustwacht.

‘Wat het werkbezoek me heeft geleerd, is dat alle bezochte gebieden geopolitiek van groot belang zijn,’ zegt senator Vogels. ‘Ik voelde over en weer een sterke betrokkenheid en waardering voor elkaar, het werkbezoek droeg bij aan kennis en begrip voor ieders positie. Het bezoek aan de Protestantse Kerk van dominee Jan Rinzema maakte op mij persoonlijk veel indruk, evenals een spontane ontmoeting op Sint Eustatius met ondernemers – en zussen – Vanessa en Shandra. We kunnen ons werk in de commissie Koninkrijksrelaties nu met meer kennis van de context doen. ’


Deel dit item: