Dinsdag 12 maart 2024, commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36.409 EK, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de Europese voorstellen voor de tweede reeks eigen middelen; EU-voorstellen: Pakket over de tweede reeks eigen middelen (COM(2023)330, 31, 32 en 33)


Bespreking schriftelijk overleg

3.36.405 EK, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader 2021-2027; EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338)


Bespreking nader schriftelijk overleg herziening MFK

4.Rondvraag


Korte aantekeningen