36.410 XIV, G

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over een substantiële bijdrage aan de kosten van de noodzakelijke landbouwtransitieIn deze motie wordt de regering verzocht om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop grote spelers zoals de Rabobank bewogen kunnen worden een substantiële bijdrage te leveren aan de kosten van de noodzakelijke landbouwtransitie. En de Kamer over de uitkomsten daarvan binnen zes maanden te rapporteren.Kerngegevens

nummer 36.410 XIV, G
ingediend 12 maart 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 maart 2024 verworpen. Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, Volt, SP en PvdD.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door S.M. Kluit (GroenLinks-PvdA)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024 (36.410 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)