36.410 XIV, I

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over niet instemmen met de Europese verordening inzake nieuwe genomische techniekenIn deze motie wordt de regering verzocht om niet in te stemmen met het voorstel totdat het verder is uitgewerkt en onderbouwd. En de regering wordt verzocht niet in te stemmen met het voorstel totdat de Tweede Kamer en Eerste Kamer hun inbreng hebben kunnen leveren.Kerngegevens

nummer 36.410 XIV, I
ingediend 12 maart 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 maart 2024 verworpen. Voor: PVV, FVD, SP en PvdD.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door R. van Aelst-den Uijl (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024 (36.410 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)