36.410 XIV, J

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over geen vergunningen voor dierproeven bij opleidingen met ingang van het academisch jaar 2025-2026In deze motie wordt de regering verzocht om in het kader van vergunningverlening geen toestemming meer te geven voor dierproeven bij deze opleidingen met ingang van het academisch jaar 2025-2026.Kerngegevens

nummer 36.410 XIV, J
ingediend 12 maart 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 maart 2024 verworpen. Voor: GroenLinks-PvdA, Volt, FVD, SP en PvdD.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door R. van Aelst-den Uijl (SP)
S.M. Kluit (GroenLinks-PvdA)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024 (36.410 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)