36.410 XIV, K

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over het instemmen met de Europese herstelwetIn deze motie wordt de regering verzocht om namens Nederland voor de Europese herstelwet te stemmen.Kerngegevens

nummer 36.410 XIV, K
ingediend 12 maart 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 maart 2024 verworpen. Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP en PvdD.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024 (36.410 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)