Eerste van drie deskundigenbijeenkomsten over waterDe commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) houdt drie deskundigenbijeenkomsten waarin het thema ‘water’ centraal staat. De bijeenkomsten zijn gericht op kennisverwerving en kennisvermeerdering. Dinsdag 19 maart werd de eerste bijeenkomst gehouden, waarvoor experts waren uitgenodigd van het Planbureau voor de Leefomgeving, de TU Delft, Wageningen University & Research en Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven.

Tijdens de bijeenkomst is het ‘water en bodem sturend’-principe besproken. Dat houdt in dat water en bodem veel meer richtinggevend worden bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het Planbureau voor de Leefomgeving was uitgenodigd vanwege het rapport Ruimtelijke Verkenning 2023 , waarin verschillende toekomstscenario’s voor Nederland zijn uitgetekend in kaarten, die de gevolgen van beleidskeuzes laten zien.

Ties Rijcken van de TU Delft, gepromoveerd op waterbouw, leverde een kritische beschouwing over het principe. Vewin deelde kennis over de toenemende drinkwatervraag en de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen. Michaël van Buuren van Wageningen University & Research ging in op het project 'Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120.' Hij constateerde dat het aan kennis voor een goed omgevingsbeleid niet ontbreekt, maar dat er te weinig doorsijpelt van de theorie naar de praktijk.

De tweede deskundigenbijeenkomst wordt op 26 maart gehouden en heeft als thema ‘Waterveiligheid tot 2100’. Het programma is hier te raadplegen. De derde bijeenkomst met deskundigen uit de uitvoeringspraktijk moet nog worden gepland. Na afloop van de drie bijeenkomsten zal de commissie bezien op welke wijze aan het onderwerp een vervolg kan worden gegeven.Deel dit item: