Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 19 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (36.410 K)

- 36410 K

Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van BBB (Goossen) en GroenLinks-PvdA (Martens).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk