Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 19 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Staatsbosbeheer (29.659)

- Wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

Verslag nader schriftelijk overleg (29659, G)

De commissie besluit op 2 april 2024 de gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg. De fractie van BBB (Kemperman) geeft aan inbreng te zullen leveren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer