Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 26 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- 30573, H

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

De commissie besluit de brief van 13 maart 2024 van de staatssecretaris van J&V (30573, H) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren