Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 9 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Innovatiebeleid (33.009)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit op verzoek van het lid Crone (GroenLinks-PvdA) de brief van 28 maart 2024 over de opties voor overheidsdeelname bij de uitrol van kernenergie te agenderen bij de commissievergadering van 23 april 2024.


De griffier van de commissie,
Eelco Karthaus