Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 16 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- E080071

Voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid

De leden van de fractie van D66 (Dittrich) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de aankomende WSBVC-Raad van 7 mei 2024.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman