Dinsdag 28 mei 2024, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda


3.RondvraagKorte aantekeningen