Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Uitzoeken reglement J&V rondom structuur/onafhankelijkheid geschillencommissie (36.067) (T03634)

- T03634 & T03631 & 36067, AP & 36067, BN

Toezegging Uitzoeken reglement J&V rondom structuur/onafhankelijkheid geschillencommissie (36.067); Toezegging Toetsing aanwijzing geschilleninstantie (36.067); Gewijzigde motie-Moonen (D66) c.s. over een regeling voor externe geschilbeslechting; Brief van de minister voor APP over een aantal pensioenonderwerpen voorjaar 2024; Wet toekomst pensioenen

De commissie besluit:
- de gewijzigde motie-Moonen c.s. (36067, AP) als "deels uitgevoerd" te blijven beschouwen;
- toezeggingen T03631 en T03634 als "voldaan" aan te merken; en,
- de brief van de minister voor APP over een aantal pensioenontwerpen voorjaar 2024 (36067, BN) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl