Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 14 mei 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- E080071

Voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid

De commissie wenst naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 6 mei 2024 en op het verzoek van het lid Dittrich (D66) geïnformeerd te worden over agendering van en de besprekingen in de WSB-raad over het onderhavige EU-richtlijnvoorstel gelijke behandeling.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman