Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 14 mei 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Luchtkwaliteit (30.175)

- 30175, AA

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de veertiende Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2023; Luchtkwaliteit

De commissie besluit n.a.v. de brief van 26 april 2024 (30175, AA) om op 28 mei 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W. De commissie besluit toezegging T03861 als “openstaand” te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra