36.210, F

Motie-Hartog (Volt) c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet op Saba, Sint Eustatius en BonaireIn deze motie wordt de regering verzocht om met Saba, Sint Eustatius en Bonaire in gesprek te gaan over de gefaseerde inwerkingtreding van de wet.

En verzoekt de regering om voldoende ondersteuning vanuit het ministerie te verlenen.Kerngegevens

nummer 36.210, F
ingediend 28 mei 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 4 juni 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en BBB stemden tegen.
indiener(s) E.W. Hartog (Volt)
mede ondertekend door A.Sj. van der Goot (OPNL)
G.K. Perin-Gopie (Volt)
D.M.G. Roovers (GroenLinks-PvdA)
dossier(s) Wet versterking participatie op decentraal niveau (36.210)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd