Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 4 juni 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Staatsbosbeheer (29.659)

- Wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

Verslag nader schriftelijk overleg (29659, H)

De commissie besluit de brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 23 mei 2024 (29659, H) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer