Bronnen bij E100038 - Voorstel voor een richtlijn inzake de depositogarantiestelsels [herschikking]