Dinsdag 10 oktober 2017, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
E170030

Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda

Inbreng voor schriftelijk overleg

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen