Dinsdag 17 november 2020, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Nabespreking mondeling overleg met de minister van BZK

Brief van de minister van BZK van 28 september 2020 in reactie op de brief van 7 juli 2020 (verslag nader schriftelijk overleg (33118, BG))

Bespreking

6.
Nulmeting rechtspraak

Brief van de minister van BZK van 28 oktober 2020 in reactie op de brief van 12 oktober 2020 (verslag schriftelijk overleg (33118/34986, BJ))

Inbreng nader schriftelijk overleg

7.
Toezegging T02998 - Reactie op het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over de vitaliteit van bodems de Kamer toezenden

Brief van de minister van LNV van 30 oktober 2020 (34985, L)

Bespreking brief en status toezegging

8.
Definitieve Nationale Omgevingsvisie

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 11 september 2020 (34682, E / nr. 53)

Inbreng schriftelijk overleg
9.
Mededelingen en informatie

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen