Dinsdag 28 september 2021, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 18:10 uur

Agenda

1.
Stand van zaken Omgevingswet

Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de maandrapportage juli en augustus 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de uitkomsten van het tweede bestuurlijk overleg over de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

Bespreking


2.
Rondvraag


Korte aantekeningen