34.986, AA, was letter X

Gewijzigde motie-Nooren (PvdA) c.s. over verplichte opstelling van participatiebeleidIn deze motie wordt de regering verzocht in het Invoeringsbesluit Omgevingswet een regeling op te nemen die ervoor zorgt dat er een plicht ontstaat voor gemeenten, provincies en waterschappen om het Participatiebeleid op te stellen waarin vastgelegd wordt hoe participatie wordt vormgegeven en welke eisen daarbij gelden en dit Participatiebeleid vast te stellen door respectieve gemeenteraad, provinciale staten en het algemene bestuur van het waterschap.

Tevens wordt de regering verzocht te bevorderen dat de medeoverheden hier zo snel mogelijk mee beginnen, liefst voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.Kerngegevens

nummer 34.986, AA, was letter X
ingediend 28 januari 2020
gewijzigd 28 januari 2020
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 februari 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De Fractie-Otten stemde tegen. De OSF-fractie was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) J.E.A.M. Nooren (PvdA)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
F.J.M. Crone (PvdA)
S.M. Kluit (GroenLinks)
P. Nicolaï (PvdD)
M.J. Verkerk (ChristenUnie)
afgevallen ondertekenaar(s) D.J.H. van Dijk (SGP)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus deels uitgevoerd

Bijzonderheden

De stemming was op 4 februari 2020 aangehouden tot 11 februari 2020.Uitvoering