34.985, K

Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over jaarlijkse evaluatierapportagesIn deze motie wordt de regering verzocht een onafhankelijke evaluatiecommissie in te stellen die gedurende vijf jaar jaarlijks rapporteert aan de Staten-Generaal over de uitvoering van de wet.KerngegevensUitvoering