34.985, K

Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over jaarlijkse evaluatierapportagesIn deze motie wordt de regering verzocht een onafhankelijke evaluatiecommissie in te stellen die gedurende vijf jaar jaarlijks rapporteert aan de Staten-Generaal over de uitvoering van de wet.Kerngegevens

nummer 34.985, K
ingediend 30 juni 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) Th.W. Rietkerk (CDA)
mede ondertekend door J. Dessing (FVD)
D.J.H. van Dijk (SGP)
G. Gerbrandy (OSF)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
R.A. Janssen (SP)
T. Klip-Martin (VVD)
S.M. Kluit (GroenLinks)
C.P.M. Moonen (D66)
J. Recourt (PvdA)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34.985)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus deels uitgevoerd


Uitvoering