Dinsdag 2 november 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Verwachtingen klimaatconferentie COP26

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 27 oktober 2021 (32813, Z)

Bespreking

6.
Technische briefing Raad van State (Klimaatnota 2021)

Bespreking

7.
Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

Procedure

9.
Technische briefing nieuwe energiebronnen

Bespreking

12.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

14.
Rondvraag


Korte aantekeningen