Dinsdag 12 april 2022, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35604, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de uniforme registratie van onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen; Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

Inbreng nader schriftelijk overleg

4.32.317, MZ en NB

Brief van de minister van J&V en de staatssecretaris van J&V inzake verslag extra JBZ-Raad van 28 maart 2022; Brief van de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda extra JBZ-Raad van 28 maart 2022; JBZ-Raad

Bespreking voorlopig geannoteerde agenda en verslag

9.Rondvraag


Korte aantekeningen