27.008

Afschaffing verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebiedentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de afschaffing van de verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden en daarmee samenhangende wijzigingen
ingediend 12-02-2000 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 1999-10-11      
advies 1999-11-30 50    
nader rapport 2000-02-02   64  
indiening 2000-02-12   10  
Tweede Kamer
behandeling 2004-12-08     1761
stemming 2004-12-21     13
subtotaal       1774
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-03-22 91    
memorie van antwoord 2005-05-23   62  
nader voorlopig verslag 2005-07-05 43    
nadere memorie van antwoord 2005-09-01   58  
eindverslag 2005-09-06 5    
behandeling 2005-11-15 70    
stemming 2005-11-22 7    
subtotaal   216 120 336
Staatsblad
publicatie wet 2005-12-22   30  
totalen
TK + EK       2110
totaal       2264

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 21 december 2004
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF) Handelingen TK 2004/2005, nr. 37, blz: 2500
  • 8 december 2004
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 32, blz: 2083-2105
  • 25 november 2004
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 28, blz: 1857-1873