26.568 (R1638)

Rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen
ingediend 28-05-1999 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 1998-12-14      
advies 1999-04-12 119    
nader rapport 1999-05-25   43  
indiening 1999-05-28   3  
Tweede Kamer
behandeling 2002-04-04     1042
stemming 2002-04-23     19
subtotaal       1061
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-10-07 532    
memorie van antwoord 2004-02-24   140  
nader voorlopig verslag 2004-04-29 65    
nadere memorie van antwoord 2004-05-24   25  
eindverslag 2004-06-01 8    
behandeling 2004-06-08 7    
stemming 2004-11-09 154    
subtotaal   766 165 931
Staatsblad
publicatie wet 2004-11-18   9  
totalen
TK + EK       1992
totaal       2166

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 23 april 2002
  stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP) Handelingen TK 2001/2002, nr. 71: blz. 4603-4605
 • 4 april 2002
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2001/2002, nr. 64: blz. 4313-4326
 • 7 juni 2000
  behandeling brief staatssecretaris Economische Zaken Handelingen TK 1999/2000, nr. 84: blz. 5424-5430
 • 30 mei 2000
  behandeling Handelingen TK 1999/2000, nr. 81: blz. 5217-5249