28.267

Vervallen advies van de commissie voor vreemdelingenzaken voor oude zaken(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot het inwinnen van het advies van de Adviescommissie vreemdelingenzaken
ingediend 20-03-2002 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2001-07-19      
advies 2001-12-21 155    
nader rapport 2002-03-11   80  
indiening 2002-03-20   9  
Tweede Kamer
stemming 2003-04-24     400
subtotaal       400
Eerste Kamer
verslag 2003-07-09 76    
nota naar aanleiding van het verslag 2003-09-02   55  
behandeling 2003-11-04 63    
stemming 2003-11-04 0    
subtotaal   139 55 194
Staatsblad
publicatie wet 2003-11-18   14  
totalen
TK + EK       594
totaal       852

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK