28.170

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid(volledige) titel Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)
ingediend 18-12-2001 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2001-07-19      
advies 2001-11-07 111    
nader rapport 2001-12-13   36  
indiening 2001-12-18   5  
Tweede Kamer
behandeling 2003-09-11     632
stemming 2003-09-23     12
subtotaal       644
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-11-14 52    
memorie van antwoord 2003-12-12   28  
eindverslag 2003-12-15 3    
stemming 2003-12-16 1    
subtotaal   56 28 84
Staatsblad
publicatie wet 2004-02-03   49  
totalen
TK + EK       728
totaal       929

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 23 september 2003
    stemming (met algemene stemmen aangenomen ) Handelingen TK 2003/2004, nr. 4, blz: 178
  • 11 september 2003
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 92, blz: 5262-5268
  • 3 september 2003
    behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 88, blz: 5116-5145