28.203

Wijziging Telecommunicatiewet en Wet OPTA(volledige) titel Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit in verband met de invoering van een regeling voor toegang tot openbare telecommunicatienetwerken bestemd voor het bieden van toegang tot internet en een verduidelijking en een verruiming van de regeling voor toegang tot omroepnetwerken
ingediend 25-02-2002 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2001-06-05      
advies 2001-10-04 121    
nader rapport 2002-01-21   109  
indiening 2002-02-25   35  
Tweede Kamer
stemming 2003-05-27     456
subtotaal       456
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-10-07 133    
memorie van antwoord 2003-11-24   48  
eindverslag 2003-12-02 8    
stemming 2003-12-15 13    
subtotaal   154 48 202
Staatsblad
publicatie wet 2004-01-27   43  
totalen
TK + EK       658
totaal       966

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK