28.639

Wijziging bepalingen inzake lokale en regionale omroepinstellingen en programmaraden(volledige) titel Wijziging van de Mediawet (het vervallen van de verspreidingsbeperking voor de programma's van lokale en regionale omroepinstellingen, wijziging van de doorgifteplicht via omroepnetwerken van de programma's van lokale omroepinstellingen, alsmede wijziging van bepalingen inzake programmaraden)
ingediend 22-10-2002 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-04-08      
advies 2002-06-17 70    
nader rapport 2002-10-16   121  
indiening 2002-10-22   6  
Tweede Kamer
stemming 2003-09-11     324
subtotaal       324
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-11-07 57    
memorie van antwoord 2004-02-06   91  
eindverslag 2004-02-10 4    
behandeling 2004-05-11 91    
stemming 2004-05-11 0    
subtotaal   152 91 243
Staatsblad
publicatie wet 2004-06-03   23  
totalen
TK + EK       567
totaal       787

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK