28.762

Bestedingsvrijheid scholen(volledige) titel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs
ingediend 13-01-2003 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-05-24      
advies 2002-08-16 84    
nader rapport 2003-01-07   144  
indiening 2003-01-13   6  
Tweede Kamer
behandeling 2003-09-10     240
stemming 2003-09-23     13
subtotaal       253
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-11-07 45    
memorie van antwoord 2003-11-24   17  
nader voorlopig verslag 2003-12-10 16    
nadere memorie van antwoord 2003-12-11   1  
eindverslag 2003-12-15 4    
behandeling 2003-12-15 0    
stemming 2003-12-15 0    
subtotaal   65 18 83
Staatsblad
publicatie wet 2004-01-22   38  
totalen
TK + EK       336
totaal       608

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 23 september 2003
    stemming (aangenomen, voor: GL, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF) Handelingen TK 2003/2004, nr. 4, blz: 178-180
  • 10 september 2003
    behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 91, blz: 5250-5259