28.740

Verhoging opbrengst van griffierechtentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten)
ingediend 18-12-2002 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-09-30      
advies 2002-10-29 29    
nader rapport 2002-12-12   44  
indiening 2002-12-18   6  
Tweede Kamer
stemming 2003-06-24     188
subtotaal       188
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-10-10 108    
memorie van antwoord 2003-10-28   18  
nader voorlopig verslag 2003-11-25 28    
nadere memorie van antwoord 2003-11-27   2  
eindverslag 2003-11-28 1    
behandeling 2003-12-02 4    
stemming 2003-12-02 0    
subtotaal   141 20 161
Staatsblad
publicatie wet 2003-12-11   9  
totalen
TK + EK       349
totaal       437

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK