28.777

Introductie nieuwe procedure aanvraag huursubsidie(volledige) titel Wijziging van de Huursubsidiewet en enkele andere wetten (introductie van een nieuwe procedure voor huurders die een aanvraag om toekenning van huursubsidie indienen)
ingediend 04-02-2003 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-05-16      
advies 2002-10-01 138    
nader rapport 2003-01-29   120  
indiening 2003-02-04   6  
Tweede Kamer
stemming 2003-06-26     142
subtotaal       142
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-10-08 104    
memorie van antwoord 2003-12-02   55  
nader voorlopig verslag 2003-12-10 8    
nadere memorie van antwoord 2003-12-24   14  
eindverslag 2004-01-13 20    
behandeling 2004-01-20 7    
stemming 2004-01-20 0    
subtotaal   139 69 208
Staatsblad
publicatie wet 2004-02-24   35  
totalen
TK + EK       350
totaal       649

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK