29.030

Verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroeptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Mediawet met het oog op verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroep
ingediend 05-09-2003 09:39
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad
toelichting t.b.v. workflow-statistieken Bij dit wetsvoorstel is novelle 29.749 verschenen.

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-05-09      
advies 2003-06-27 49    
nader rapport 2003-09-02   67  
indiening 2003-09-05   3  
Tweede Kamer
behandeling 2004-01-22     139
stemming 2004-01-27     5
subtotaal       144
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-03-12 45    
memorie van antwoord 2004-03-22   10  
eindverslag 2004-04-06 15    
behandeling 2004-06-29 84    
stemming 2004-12-07 161    
subtotaal   305 10 315
Staatsblad
publicatie wet 2004-12-21   14  
totalen
TK + EK       459
totaal       592

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 27 januari 2004
    stemming (aangenomen, voor: SP, GL, PvdA, D66, VVD en CDA) Handelingen TK 2003/2004, nr. 43, blz: 3004
  • 22 januari 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 42, blz: 2977-2998