29.030

Verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroepDit wetsvoorstel versoepelt het bij de Concessiewet (26.660) geïntroduceerde stelsel van toetreding tot de publieke omroep. Het stelsel heeft te harde consequenties zowel ten aanzien van nieuw toegetreden omroepverenigingen als ten aanzien van bestaande omroepverenigingen.

Een omroepvereniging komt daarmee in aanmerking voor een erkenning indien de vereniging ten minste 150.000 leden heeft, in plaats van de huidige 300.000. Een erkenning op basis van een ledental van minimaal 150.000 doch minder dan 300.000 geeft recht op de helft van de hoeveelheid zendtijd en middelen die een omroepvereniging met minimaal 300.000 leden heeft.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 januari 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD en CDA stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 11, 18 mei en 29 juni 2004. De beraadslaging is op 29 juni 2004 aangehouden in afwachting van een novelle. De Novelle Verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroep (29.749) is op 10 september 2004 ingediend bij de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 december 2004 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan ChristenUnie en SGP stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 668 van 21 december 2004.

Het voorstel werd op 11 mei 2004 plenair gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel 28.639


Kerngegevens

ingediend

5 september 2003

titel

Wijziging van de Mediawet met het oog op verbetering van de openheid en continuïteit van de landelijke publieke omroep

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij aan artikelen of onderdelen daarvan terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met een daarbij te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten