29.046

Herstellen wetstechnische gebreken beleidsterrein Onderwijs, Cultuur en Wetenschaptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van OCenW in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten
ingediend 15-09-2003 18:14
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2003-09-15      
Tweede Kamer
stemming 2003-11-20     66
subtotaal       66
Eerste Kamer
eindverslag 2003-12-09 19    
stemming 2003-12-15 6    
subtotaal   25   25
Staatsblad
publicatie wet 2004-01-27   43  
totalen
TK + EK       91
totaal       134

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK