29.258

Wijziging van enkele wetten in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen
ingediend 20-10-2003 11:33
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2003-10-20      
Tweede Kamer
behandeling 2003-11-19     30
stemming 2003-11-20     1
subtotaal       31
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2003-12-08 18    
memorie van antwoord 2003-12-11   3  
eindverslag 2003-12-15 4    
behandeling 2003-12-16 1    
stemming 2003-12-16 0    
subtotaal   23 3 26
Staatsblad
publicatie wet 2003-12-30   14  
totalen
TK + EK       57
totaal       71

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 20 november 2003
    stemming (aangenomen, voor: D66, VVD, CDA en LPF) Handelingen TK 2003/2004, nr. 27, blz: 1891-1892
  • 19 november 2003
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 26, blz: 1844-1858