28.747

Wet extern klachtrechttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten over bestuursorganen door een ombudsman, alsmede daarmee samenhangende wijziging van de Wet Nationale ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet extern klachtrecht)
ingediend 24-12-2002 12:27
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-01-18      
advies 2002-04-18 90    
nader rapport 2002-12-17   243  
indiening 2002-12-24   7  
Tweede Kamer
behandeling 2004-06-30     554
stemming 2004-07-01     1
subtotaal       555
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-10-05 96    
memorie van antwoord 2004-11-08   34  
nader voorlopig verslag 2004-12-03 25    
nadere memorie van antwoord 2004-12-21   18  
eindverslag 2005-01-18 28    
stemming 2005-02-01 14    
subtotaal   163 52 215
Staatsblad
publicatie wet 2005-02-22   21  
totalen
TK + EK       770
totaal       1131

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 1 juli 2004
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2003/2004, nr. 91, blz: 5905
  • 30 juni 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 90, blz; 5761-5765