28.994

Wet herziening overeenkomstenstelsel zorgtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg)
ingediend 17-07-2003 11:13
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2001-12-06      
advies 2002-04-18 133    
nader rapport 2003-07-11   449  
indiening 2003-07-17   6  
Tweede Kamer
behandeling 2004-06-03     322
stemming 2004-06-08     5
subtotaal       327
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-10-19 133    
memorie van antwoord 2004-10-29   10  
nader voorlopig verslag 2004-11-10 12    
nadere memorie van antwoord 2004-11-12   2  
eindverslag 2004-11-16 4    
behandeling 2004-11-30 14    
stemming 2004-12-07 7    
subtotaal   170 12 182
Staatsblad
publicatie wet 2005-01-25   49  
totalen
TK + EK       509
totaal       1146

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 8 juni 2004
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF) Handelingen TK 2003/2004, nr. 81, blz: 5230-5231
  • 3 juni 2004
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 80, blz: 5175-5188
  • 19 mei 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 75, blz: 4833-4851