29.031

Tijdelijke bescherming bij massale toestroom ontheemdentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequentie van de opvang van deze personen (PbEG L 212)
ingediend 16-03-2004 12:53
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2004-03-16      
Tweede Kamer
behandeling 2004-05-27     72
stemming 2004-06-02     6
subtotaal       78
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-07-06 34    
memorie van antwoord 2004-07-22   16  
eindverslag 2004-09-07 47    
behandeling 2004-12-07 91    
stemming 2004-12-14 7    
subtotaal   179 16 195
Staatsblad
publicatie wet 2004-12-28   14  
totalen
TK + EK       273
totaal       287

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 2 juni 2004
    stemming (aangenomen, voor: D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF) Handelingen TK 2003/2004, nr. 79, blz: 5091-5092
  • 27 mei 2004
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 78, blz: 5043-5053
  • 19 mei 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 75, blz: 4883-4897