28.371

Aansluitingswet Walvistype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 in het kader van administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Aansluitingswet Walvis)
ingediend 16-05-2002 12:04
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-01-31      
advies 2002-03-22 50    
nader rapport 2002-05-08   47  
indiening 2002-05-16   8  
Tweede Kamer
behandeling 2004-04-28     713
stemming 2004-04-29     1
subtotaal       714
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-06-08 40    
memorie van antwoord 2004-06-11   3  
nader voorlopig verslag 2004-06-16 5    
nadere memorie van antwoord 2004-06-18   2  
eindverslag 2004-06-22 4    
behandeling 2004-06-22 0    
stemming 2004-06-22 0    
subtotaal   49 5 54
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-08   16  
totalen
TK + EK       768
totaal       889

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 29 april 2004
  stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2003/2004, nr. 73, blz: 4778
 • 28 april 2004
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 72, blz: 4704-4714
 • 28 april 2004
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 72, blz: 4694-4703
 • 27 april 2004
  behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 71, blz: 4668-4679