28.371

Aansluitingswet WalvisDit wetsvoorstel is een uitwerking van het kabinetsstandpunt (24.036, nr. 168)PDF-document ten aanzien van de aanbevelingen van de werkgroep Loonbegrip (commissie De Boer), neergelegd in het rapport 'Het loont de moeite'PDF-document.

Het betreft hier de zogenaamde tweede trap. De eerste trap is neergelegd in het wetsvoorstel Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Walvis) (28.219). De tweede trap is de fiscale tegenhanger hiervan en betreft het stroomlijnen van het in het wetsvoorstel Walvis gepresenteerde loonbegrip voor de sociale verzekeringen enerzijds en het begrippenkader binnen de heffing van loonbelasting anderzijds

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 29 april 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 juni 2004 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 312 van 8 juli 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 631 van 14 december 2004.

Het voorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de Wet Walvis (28.219).


Kerngegevens

ingediend

16 mei 2002

titel

Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 in het kader van administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Aansluitingswet Walvis)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten