29.497

Wet einde toegang verzekering WAZtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ)
ingediend 02-04-2004 14:25
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-01-16      
advies 2004-02-16 31    
nader rapport 2004-04-01   45  
indiening 2004-04-02   1  
Tweede Kamer
stemming 2004-06-03     62
subtotaal       62
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-06-22 19    
memorie van antwoord 2004-06-25   3  
eindverslag 2004-06-29 4    
behandeling 2004-07-05 6    
stemming 2004-07-05 0    
subtotaal   29 3 32
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-13   8  
totalen
TK + EK       94
totaal       179

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK