29.420

Categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicaptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Invoeringswet Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van de bevoegdheid aan gemeentebesturen om in het kader van de Wet werk en bijstand categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicap voort te zetten of nieuwe categoriale regelingen terzake tot stand te brengen
ingediend 06-02-2004 16:22
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-12-24      
advies 2004-01-16 23    
nader rapport 2004-02-03   18  
indiening 2004-02-06   3  
Tweede Kamer
behandeling 2004-06-09     124
stemming 2004-06-15     6
subtotaal       130
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-06-22 7    
memorie van antwoord 2004-06-25   3  
eindverslag 2004-06-29 4    
behandeling 2004-07-06 7    
stemming 2004-07-06 0    
subtotaal   18 3 21
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-22   16  
totalen
TK + EK       151
totaal       211

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 15 juni 2004
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2003/2004, nr. 83, blz: 5367-5368
  • 9 juni 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 82, blz: 5330-5352