29.008

Reparatie BZK-wetgeving 2003type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van een aantal wettelijke bepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en enige aanverwante terreinen, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (reparatie BZK-wetgeving 2003)
ingediend 25-08-2003 10:35
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2003-08-25      
Tweede Kamer
stemming 2004-06-24     304
subtotaal       304
Eerste Kamer
eindverslag 2004-07-06 12    
stemming 2004-09-07 63    
subtotaal   75   75
Staatsblad
publicatie wet 2004-10-05   28  
totalen
TK + EK       379
totaal       407

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK