29.251

Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instantiestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof, in belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties)
ingediend 20-10-2003 13:24
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-02-19      
advies 2003-05-13 83    
nader rapport 2003-09-10   120  
indiening 2003-10-20   40  
Tweede Kamer
behandeling 2004-09-23     339
stemming 2004-10-05     12
subtotaal       351
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-11-12 38    
memorie van antwoord 2004-11-22   10  
eindverslag 2004-11-30 8    
stemming 2004-12-13 13    
subtotaal   59 10 69
Staatsblad
publicatie wet 2004-12-23   10  
totalen
TK + EK       420
totaal       673

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 5 oktober 2004
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2004/2005, nr. 7, blz: 288
  • 23 september 2004
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 3, blz: 49-56