28.443

Herzieningswet Kadasterwet Itype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Kadasterwet, de Invoeringswet Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster, enige andere wetten en enkele wetboeken in verband met een verdergaande toepassing van informatie- en communicatietechnologie bij de aanbieding van stukken ter inschrijving in de openbare registers voor registergoederen, het houden van die registers en de verstrekking van inlichtingen daaruit, alsmede in verband met enkele noodzakelijk gebleken technische aanpassingen en het stellen van aanvullende eisen aan het gebruik van elektronische handtekeningen (Herzieningswet Kadasterwet I)
ingediend 21-07-2004 15:19
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 1999-06-28      
advies 1999-11-19 144    
nader rapport 2002-06-17   941  
indiening 2004-07-21   765  
Tweede Kamer
stemming 2004-12-09     141
subtotaal       141
Eerste Kamer
eindverslag 2004-12-21 12    
stemming 2005-02-01 42    
subtotaal   54   54
Staatsblad
publicatie wet 2005-03-08   35  
totalen
TK + EK       195
totaal       2080

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK